o mnie

Beata Przybylska

Właściciel / Architekt

Wykształcenie

mgr inż. arch. Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, dyplom 2003

Członek Łódzkiej Izby Architektów

Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń - od 2010 r.

Architektoniczne Biuro Projektowe

Autorska pracownia projektowa stworzona w 2014 roku. Zdobyte doświadczenie w projektowaniu wraz z poszanowaniem wymagań klientów jak i stosowaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych stwarza osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska.