oferta

Biuro specjalizuje się
w zakresie projektowania
architektonicznego.

Oferta firmy dotyczy tworzenia projektów tradycyjnych jak i nowoczesnych z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych. Biuro posiada także wiele typowych własnych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przedsiębiorstwo prowadzi współprace z doświadczonymi projektantami branży konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej oraz melioracyjnej i geologicznej w celu stworzenia usługi kompleksowej dla oferowanych usług projektowych.

Usługi prowadzone są przez cały proces budowlany – od etapu koncepcji architektonicznej przez projekt budowlany do zakończenia budowy obiektu. Sprawdzeni wykonawcy z branży budowlanej, których polecam zrealizują każdą inwestycję „pod klucz” lub pod stan surowy.

Autorskie projekty
architektoniczno-budowlane w zakresie:

 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków mieszkaniowych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
 • budynków produkcyjnych
 • budynków inwentarskich (jak np. obory, stajnie)
 • budynków gospodarczych i garażowych
 • adaptacja typowych projektów
 • projekty związane z pracami termoizolacyjnymi
  i modernizacyjnymi (w tym inwentaryzacje architektoniczne),

przy inwestycjach budowlanych tworzone są:

 • charakterystyki energetyczne dla budynków wraz z analizą finansową
 • analizy przedprojektowe pod kątem zagospodarowania działek
 • czynności formalno-prawne związane z projektowaniem

Prowadzenie czynności formalno-prawnych
pod uzyskanie pozwoleń na budowę:

- przygotowywanie i występowanie o:

 • decyzję o warunkach zabudowy
 • lokalizację zjazdu
 • warunki techniczne (na pobór energii, wody, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych)

- występowaniem o:

 • wypis i wyrys z planu miejscowego
 • badania geotechniczne
 • operaty wodno - prawne
 • decyzje uwarunkowań środowiskowych
 • wytyczne konserwatorskie
 • mapy do celów opiniodawczych i projektowych
 • analizą urbanistyczno-architektoniczną działek pod wskazaną zabudowę.